Subsidiebedragen en toeslagen voor gezinszorg: vorige jaren

Op deze pagina vindt u een overzicht van de subsidiebedragen en toeslagen voor gezinszorg vanaf het jaar 2006. Tot 2009 werden die subsidies en toeslagen uitbetaald aan de diensten voor gezinszorg, vanaf 2010 aan de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Subsidiebedragen

Werkjaar 2006

 

1e, 2e en 3e kwartaal

4e kwartaal

Prestaties en bijscholing verzorgend personeel

21,3761

21,6611

Begeleidend personeel

32.136

32.564

Leidinggevend personeel

17.575

17.809

Administratie- en coördinatiekosten

24.427

24.753

Werkjaar 2007

 

1e semester

3e kwartaal

4e kwartaal

Prestaties en bijscholing
verzorgend personeel

21,9604

21,9689

21,9860

Begeleidend personeel

32.779

32.779

32.779

Leidinggevend personeel

17.927

17.927

17.927

Administratie- en coördinatiekosten

24.916

24.916

24.916

Werkjaar 2008

 

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Prestaties en bijscholing
verzorgend personeel

22,4380

22,7362

23,0373

23,4981

Begeleidend personeel

33.216

33.657

34.103

34.785

Leidinggevend personeel

18.166

18.407

18.651

19.024

Administratie- en
coördinatiekosten

25.248

25.583

25.922

26.441

Werkjaar 2009

  volledig jaar

Prestaties en bijscholing verzorgend personeel

23,6633

Begeleidend personeel

            34.785

Leidinggevend personeel

            19.024

Administratie- en coördinatiekosten

            26.441

Werkjaar 2010

  1e, 2en 3e kwartaal 4e kwartaal

Prestaties en bijscholing verzorgend personeel

23,8295

24,3061

Begeleidend personeel

34.959

Leidinggevend personeel

19.119

Administratie- en coördinatiekosten

26.441

Werkjaar 2011

  januari tot en met mei juni tot en met december

Prestaties en bijscholing verzorgend personeel

24,3061

24,7922

Begeleidend personeel

35.895

Leidinggevend personeel

19.631

Administratie- en coördinatiekosten

26.750

Werkjaar 2012

 

januari tot en met februari

maart tot en met december

Prestaties en bijscholing verzorgend personeel

24,7922

25,2881

Begeleidend personeel

36.793

Leidinggevend personeel

20.122

Administratie- en coördinatiekosten

26.970

 Werkjaar 2013

 

volledig jaar

Prestaties en bijscholing verzorgend personeel

25,7938

Begeleidend personeel

38.095

Leidinggevend personeel

20.592

Administratie- en coördinatiekosten

26.970

Werkjaar 2014

 

volledig jaar

Prestaties en bijscholing verzorgend personeel

25,7938

Begeleidend personeel

39.898

Leidinggevend personeel

20.592

Administratie- en coördinatiekosten

26.970

Werkjaar 2015

 

volledig jaar

Prestaties en bijscholing verzorgend personeel

25,7938

Begeleidend personeel

39.898

Leidinggevend personeel

20.592

Administratie- en coördinatiekosten

26.970

Werkjaar 2016

  januari tot en met juni juli tot en met december

Prestaties en bijscholing verzorgend personeel

25,7938

26,3097

Begeleidend personeel

40.297

Leidinggevend personeel

20.798

Administratie- en coördinatiekosten

26.970

Werkjaar 2017

 

januari tot en met juni

juli tot en met december

Prestaties en bijscholing verzorgend personeel

26,3097

26,8359

Begeleidend personeel

41.103

Leidinggevend personeel

21.214

Administratie- en coördinatiekosten

26.970

Werkjaar 2018

 

januari tot en met september

oktober tot en met december

Prestaties en bijscholing verzorgend personeel

26,8376

27,3744

Begeleidend personeel

41.747

Leidinggevend personeel

21.531

Administratie- en coördinatiekosten

26.970

Werkjaar 2019

 

volledig jaar

Prestaties en bijscholing verzorgend personeel

27,3771

Begeleidend personeel

42401

Leidinggevend personeel

21.853

Administratie- en coördinatiekosten

26.970

Toeslagen

Vervoer met een privéwagen

Het budget voor de maatregel vervoer dat jaarlijks verdeeld wordt voor gezinszorg bedraagt:

 • in 2006: 2.223.200 euro;
 • in 2007: 2.324.355,60 euro;
 • in 2008: 2.376.653,60 euro;
 • in 2009: 2.623.008,77 euro;
 • in 2010: 2.647.140,45 euro;
 • in 2011: 2.694.524,26 euro;
 • in 2012: 2.802.283,68 euro.

Daarnaast hebben de diensten in 2012 nog recht op een extra toeslag van 0,03 euro per kilometer dat de verzorgende personeelsleden in 2011 voor de dienst afgelegd hebben met een privéwagen.

Vanaf 2013 ontvangen de diensten voor de maatregel vervoer voor gezinszorg een bedrag per kilometer dat de verzorgende personeelsleden in het eraan voorafgaande jaar voor de dienst afgelegd hebben met een privéwagen:

 • in 2013: 0,13 euro per kilometer;
 • in 2014: 0,15 euro per kilometer;
 • in 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019: 0,16 euro per kilometer. 

Daarnaast wordt in 2019 een extra budget van 150.000 euro verdeeld tussen de private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de private diensten voor logistieke hulp; die verdeling gebeurt evenredig, op basis van het aantal gereden kilometers met een privéwagen van het verzorgend en logistiek personeel en de doelgroepwerknemers.

Vervoer met een (brom)fiets

Het budget voor de maatregel vervoer met een (brom)fiets dat jaarlijks verdeeld wordt tussen de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp, bedraagt:

 • in 2018: 160.000,01 euro;
 • in 2019: 162.960,83 euro.

Die verdeling gebeurt evenredig, op basis van het aantal gereden kilometers met een (brom)fiets van het verzorgend en logistiek personeel en de doelgroepwerknemers.

Milieubewuste verplaatsingen

Het budget voor maatregelen in verband met milieubewuste verplaatsingen dat jaarlijks verdeeld wordt voor gezinszorg bedraagt:

 • in 2008: 306.000 euro;
 • in 2009, 2010 en 2011: 487.094,47 euro;
 • in 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019: 496.836,36 euro.

Werkdrukvermindering

a) Private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Het budget voor de maatregel werkdrukvermindering dat jaarlijks verdeeld wordt voor gezinszorg tussen de private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg bedraagt:

 • in 2006: 832.716,29 euro; 
 • in 2007: 1.699.413,21 euro; 
 • in 2008: 2.417.749,58 euro; 
 • in 2009: 3.190.411,15 euro; 
 • in 2010: 3.832.201,50 euro; 
 • in 2011: 3.908.845,53 euro; 
 • in 2012: 3.987.022,44 euro;
 • in 2013 en 2014: 4.148.098,15 euro;
 • in 2015: 4.064.193,52 euro.
 • in 2016: 3.988.207,72 euro;
 • in 2017: 4.056.421,43 euro;
 • in 2018: 4.131.525,93 euro;
 • in 2019: 4.211.174,17 euro.

b) Openbare diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Het budget voor de maatregel werkdrukvermindering dat jaarlijks verdeeld wordt voor gezinszorg tussen de openbare diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg bedraagt:

 • in 2006: 74.270,79 euro;
 • in 2007: 151.512,41 euro;
 • in 2008: 227.268,62 euro;
 • in 2009: 321.572,37 euro;
 • in 2010: 401.965,46 euro;
 • in 2011: 410.004,77 euro;
 • in 2012: 418.204,86 euro
 • in 2013, 2014, 2015 en 2016: 435.100,34 euro;
 • in 2017: 443.802,35 euro;
 • in  2018: 452.678,39 euro;
 • in 2019: 461.731,96 euro.

c) Maatregel werkdrukvermindering voor het begeleidend personeel

Daarnaast hebben de diensten in 2012 en 2013 recht op subsidies in het kader van de maatregel werkdrukvermindering voor het begeleidend personeel. Het budget voor die maatregel dat jaarlijks verdeeld wordt voor gezinszorg tussen de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg bedraagt:

 • in 2012: 1.903.629 euro;
 • in 2013: 3.149.918,25 euro.

Vanaf 2014 is dat budget vertaald in een nieuwe norm voor het begeleidend personeel (1 VTE begeleidend personeelslid voor gezinszorg per 120 in plaats van 130 geholpen gebruikers).

Managementsondersteuning

Het budget voor de maatregel managementsondersteuning dat jaarlijks verdeeld wordt voor gezinszorg tussen de private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg bedraagt:

 • in 2012: 190.461,28 euro;
 • in 2013: 499.842,48 euro;
 • in 2014: 1.003.592,71 euro;
 • in 2015: 993.149,91 euro.
 • in 2016: 982.707,11 euro;
 • in 2017: 1.021.477,65 euro;
 • in 2018: 1.065.801,50 euro;
 • in 2019: 1.112.026,15 euro.

Eindejaarspremie

Het budget voor de maatregel eindejaarspremie dat jaarlijks verdeeld wordt voor gezinszorg tussen de private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg bedraagt:

 • in 2012: 1.489.195,99 euro;
 • in 2013: 6.308.180,53 euro;
 • in 2014: 6.755.488,69 euro;
 • in 2015: 6.684.567,80 euro.
 • in 2016: 6.620.367,29 euro;
 • in 2017: 6.882.121,73 euro;
 • in 2018: 7.181.042,39 euro;
 • in 2019: 8.642.592,38 euro.