Compensatie voor de kosten van de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen door de diensten voor gezinszorg (COVID-19)

De diensten voor gezinszorg hebben recht op een compensatie voor de kosten die ze gemaakt hebben tijdens de COVID-19-pandemie. Het gaat meer bepaald om de uitgaven die ze gedaan hebben voor de aankoop van beschermingsmateriaal en desinfecteringsproducten, tussen 13 maart 2020 en 30 juni 2020.

De subsidie bedraagt maximaal 0,165 euro per toegekend uur gezinszorg in 2020. De diensten voor gezinszorg waaraan in 2020 een urencontingent toegekend werd, moeten de subsidie aanvragen bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), via zijn digitale loket eVIPA.

Aanmelden op eVIPA

Net zoals Zorg en Gezondheid heeft ook het VIPA een eigen e-loket. Het toegangsbeheer verloopt ook hier via eHealth.

De toegangs- en gebruikersbeheerder die voor uw dienst voor gezinszorg de medewerkers heeft aangeduid die via het e-loket van Zorg en Gezondheid de inschrijvingsnummers kunnen aanvragen, moet nu eerst een of meer personen aanduiden die toegang moeten krijgen tot eVIPA. Meer informatie is terug te vinden in de handleiding over het toegangsbeheer voor eVIPA (de toegangs- en gebruikersbeheerder van de dienst voor gezinszorg kan meteen naar hoofdstuk B.7. in het stappenplan gaan). Het VIPA heeft ook een document gemaakt met een antwoord op de veelgestelde technische vragen over het toegangsbeheer.

Aanvraag indienen via eVIPA

De personen die door de toegangs- en gebruikersbeheerder aangeduid worden als gebruiker voor eVIPA, kunnen via eID of itsme inloggen in eVIPA op https://evipa.vlaanderen.be (log in via het tabblad ‘Via eHealth’, niet via het tabblad ‘Via Vlaamse overheid’).

Selecteer op de startpagina het dossier "COVID-19 Gezinszorg". Controleer het bankrekeningnummer en de contactgegevens van uw dienst voor gezinszorg, en pas die indien nodig aan.

In het dossier vindt u het subsidiebedrag terug waarop uw dienst voor gezinszorg maximaal recht heeft (plafond). Dat bedrag moet u staven met verantwoordingsstukken. Daartoe moet u alle facturen en andere bewijsstukken opladen van de uitgaven die uw dienst voor gezinszorg gedaan heeft voor de aankoop van beschermingsmateriaal en desinfecteringsproducten, Opgelet: u mag geen facturen of andere bewijsstukken opladen die uw organisatie (inrichtende macht) al eerder ingediend heeft via eVIPA om een subsidie aan te vragen voor een andere erkende voorziening, bijvoorbeeld een woonzorgcentrum.

Daarnaast moet u ook een kostenoverzicht invullen en opladen in eVIPA. Daarvoor moet u het volgende Excel-sjabloon gebruikten: xlsx bestandalgemeen kostenoverzicht dienst voor gezinszorg (134 kB).

De facturen of stavingstukken die opgeladen worden in eVIPA, moeten dateren van de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2020. De facturen en stavingstukken die dateren van na 30 juni 2020 kunnen alleen worden ingediend als de dienst voor gezinszorg kan aantonen dat de bestelling voor 30 juni 2020 geplaatst is.

U hebt tijd tot en met 30 april 2021 om uw aanvraag in te dienen via eVIPA. Daarna worden de ingediende facturen gecontroleerd, waarna de secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, bevoegd voor het VIPA, een beslissing zal nemen over het bedrag dat uitbetaald zal worden aan uw dienst voor gezinszorg. Die beslissing zult u dan ook kunnen terugvinden in eVIPA. Uiterlijk 2 maanden na die beslissing zal de subsidie uitbetaald worden op het rekeningnummer dat u ingevuld hebt in eVIPA.

Vragen?

  • Kunt u zich niet aanmelden op eVIPA? Neem contact op met het eHealth-contactcenter (bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 7 uur en 20 uur, uitgezonderd op feestdagen):

    • telefonisch: 02 788 51 55;
    • via het contactformulier op de website van eHealth.
  • Verschijnt het dossier "COVID-19 Gezinszorg" niet op de startpagina van eVIPA? Contacteer het VIPA via mail: evipa.helpdesk@vlaanderen.be.
  • Hebt u vragen over deze subsidie? Neem contact op met het team thuiszorg via mail: thuiszorg@vlaanderen.be.