Subsidiëring als partnerorganisatie of organisatie met terreinwerking

Een erkende partnerorganisatie of organisatie met terreinwerking ontvangt elk werkingsjaar een subsidie. De organisatie moet daarvoor aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • per werkingsjaar een jaarplan indienen en uitvoeren;
  • een jaarverslag indienen;
  • een financieel verslag indienen;
  • als dit is opgenomen in het jaarplan, de acties in het kader van de beheersovereenkomst registreren en die registratiegegevens bezorgen aan Zorg en Gezondheid;
  • de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking, de beheersovereenkomst en het subsidiebesluit naleven.

De subsidie wordt elk werkingsjaar in januari geïndexeerd volgens de ontwikkeling van de gezondheidsindex.

Een subsidie kan zowel forfaitair als variabel deel bevatten, of een combinatie van beide. De uitbetalingswijze is voor beide delen verschillend.

Forfaitaire subsidie

Per werkingsjaar: 4 gelijke delen van de subsidie voor dat werkingsjaar. U ontvangt het eerste deel na ondertekening van het subsidiebesluit.

(Gedeeltelijk) variabele subsidie

Per werkingsjaar: 90% voorschot, in 4 gelijke delen van de maximaal vastgelegde subsidie voor dat werkingsjaar. U ontvangt het eerste deel na ondertekening van het subsidiebesluit. 10% saldo wordt bepaald op basis van een jaarafrekening en wordt uitbetaald na goedkeuring van het jaarverslag en het financiële verslag via de jaarafrekening.