Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

De Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg bestaat uit suïcidepreventiewerkers verspreid over Vlaanderen. De preventiewerkers richten zich tot alle belangrijke intermediairs inzake suïcidepreventie. De werking biedt in elke provincie op regelmatige basis een open aanbod van vormingen voor verschillende doelgroepen. Daarnaast organiseren ze op aanvraag vormingen op maat, aangepast aan de noden en behoeften van organisaties. Tevens ondersteunen en coachen ze organisaties in het opmaken van een suïcidepreventiebeleid op maat.

De CGG met preventiewerkers zijn door het sluiten van een beheersovereenkomst erkend als organisatie met terreinwerking.

De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg stellen suicidepreventiewerkers ter beschikking. Zij kunnen je ondersteunen bij zowel het opmaken als het implementeren van een suïcidepreventiebeleid van je organisatie. Je vindt in elke provincie een suïcidepreventiewerking.