Suïcidepogingen 2017

In het kader van het Vlaamse actieplan suïcidepreventie werkten al 41 van de 67 erkende spoeddiensten in 2017 al mee met IPEO - het Instrument voor Psychosociale Evaluatie en Opvang van suïcidepogers.

 • Daarnaast registreert de Universiteit Gent al sinds 1996 de suïcidepogingen in Gentse ziekenhuizen met een spoedafdeling. Op basis van deze goed omschreven regio kunnen risico’s (rates) berekend worden.
 • Hieronder vindt u de belangrijkste cijfers en conclusies.
 • Rechts vindt u het volledige rapport met een bespreking van cijfers en grafieken. Onderaan staan excelbestanden met uitgebreidere cijfers en grafieken.
Kenmerken suïcidepogingen in Gent en Vlaanderen

Op basis van de IPEO-registratie schatten we dat er gemiddeld per dag 28 pogingen waren in 2017 (een geschat aantal van 10.288 pogingen) in heel Vlaanderen.

 • In Gent alleen registreerden de spoeddiensten 187 pogers per 100.000 inwoners. In Vlaanderen is de rate ies lager: 155 pogers per 100.000 inwoners.
 • Net zoals de voorbije jaren, blijft er in 2017 een scheiding tussen het westen en oosten van Vlaanderen met in West- en Oost-Vlaanderen de hoogste rates, en laagste in Antwerpen en Limburg. Het Vlaams-Brabantse cijfer ligt tussen deze 2 groepen in.
 • Voor ongeveer de helft van de pogers was dit niet hun eerste poging.
 • 50,5% van de suïcidepogers gaf aan te willen sterven tijdens de suïcidepoging maar 21,5% gaf net duidelijk aan niet te willen sterven. 28% meldde dat het hem/haar niets kon schelen of hij/zij verder zou leven of sterven.
Evolutie gestandaardiseerd aantal personen die een suïcidepoging ondernamen in Gent(per 100.000 inwoners), 2000, 2010, 2013-2017
Evolutie gestandaardiseerd aantal personen die een suïcidepoging ondernamen in Gent(per 100.000 inwoners), 2000, 2010, 2013-2017
Evolutie suïcidepogers Gent: 2000 versus 2015

De grafiek hiernaast geeft de evolutie van de gestandaardiseerde person-based rates weer voor mannen en vrouwen in Gent de voorbije 5 jaar en in vergelijking met 2000, 2005 en 2010. Het blauwe balkje toont hoeveel mannen er per 100.000 inwoners een suïcidepoging ondernamen, het rode balkje hoeveel vrouwen.

 • In 2017 waren er in Gent iets minder mensen die een suïcidepoging ondernamen dan in vorige jaren. We zien dit zowel bij mannen als bij vrouwen, maar bij mannen speelde de daling zich af tussen 2016 en 2017, bij vrouwen tussen 2016 en 2017.
 • We zien geen duidelijke trend op lange termijn.
 • Wel waren er in 2016 en 2017 significant minder mannen die een poging ondernamen dan vrouwen.
  • De man/vrouw-ratio was in 2017 1:1,27.
Over deze cijfers

Jaarlijks verzamelt de “Eenheid voor zelfmoordonderzoek” informatie over opnames na suïcidepogingen in de Gentse en Vlaamse spoedafdelingen.

 • Voor Gent gebeurt de registratie al sinds 1996 in alle Gentse spoedafdelingen in het kader van een WHO-project.
 • Voor Vlaanderen namen 41 van de 67 spoedafdelingen deel aan de IPEO-registratie.
  Welke ziekenhuizen precies deelnamen per registratiejaar vindt u in de volledige rapporten (link bovenaan).