Studiedag over de gezondheidsimpact van luchtvervuiling en geluidshinder op 29 november

  • 10 november 2016

“Hoe integreren we succesvol de gezondheidsimpact van luchtvervuiling en geluidshinder in onze plannen en projecten binnen de domeinen mobiliteit en ruimtelijke ordening?”

Wat?

  • Een studiedag voor gemeentelijke ambtenaren en schepenen voor mobiliteit, ruimtelijke ordening en milieu, studiebureaus etc. om interessante praktijkvoorbeelden uit te wisselen en concrete cases te bespreken.
  • Presentatie: Analyse van omgevingslawaai en luchtverontreiniging in functie van ruimtelijk beleid door Technum.
  • Groepsgesprekken (1 uur in beperkte groep): hoe pas ik dit toe in mijn gemeente, waar liggen de moeilijkheden en de opportuniteiten en wat ontbreekt er?

Wanneer?

  • Dinsdag 29 november 2016 van 9u30 – 15u30
  • Onthaal vanaf 8h30
  • Er wordt lunch voorzien om 12u30

Waar?

Novotel, Van Beethovenstraat 1, 2800 Mechelen  

Kosten

Deelname is gratis. Vervoersbewijzen van het openbaar vervoer worden u terugbetaald.

Inschrijven

Schrijf in via http://s.research.indiville.be/AZG

Vooraleer u zich registreert, wordt u gevraagd om een beperkt aantal vragen te beantwoorden. De resultaten van deze vragenlijst worden gecommuniceerd op de studiedag.

Meer info

Indien u niet aanwezig kan zijn op de studiedag en toch uw mening kwijt wil over de gezondheidsimpact van luchtvervuiling en geluidshinder in plannen en projecten voor mobiliteit en ruimtelijke ordening, vul dan enkel de korte vragenlijst in op http://s.research.indiville.be/AZG