Studiedag 'gezondheidsgegevens in relatie tot de leefomgeving' op 23 september 2020

Zorg en Gezondheid zet in op de koppeling van gezondheidsdata aan milieumeetgegevens. Zo worden milieugezondheidsdata en -trendanalyses gegenereerd die kunnen dienen als onderbouwing voor het gezondheids-en milieubeleid. Tijdens de studiedag op 23 september 2020 stellen we u 2 innovatieve projecten voor: 

  • In het Intego-MGZ project worden gegevens uit elektronische medische dossiers van huisartsen gekoppeld aan milieumeetgegevens. Deze gekoppelde data kunnen dienen als onderbouwing van het gezondheids- en milieubeleid. Ze kunnen ook huisartsen een inzicht geven in de invloed van milieufactoren op de gezondheid van hun patiënten.
  • Het project luchtkwaliteitgerelateerde morbiditeit in Vlaanderen probeert een antwoord te geven op vragen als “Hoeveel nieuwe gevallen van astma bij kinderen gerelateerd aan stikstofdioxide kan men verwachten? “, “Zijn er binnen mijn gemeente verschillen in verwachte gezondheidseffecten?” of “Hoe kunnen verwachte gezondheidskosten gerelateerd aan sterke geluidshinder visueel gemaakt worden?” 
Voorlopig programma
9u Onthaal
9u30 Welkomstwoord
9u45 Koppelen van Vlaamse gezondheids- en omgevingsfactoren (Intego-MGZ): een stand van zaken
Intego (KU Leuven)
10u45 Luchtkwaliteitgerelateerde morbiditeit in Vlaanderen: introductie
Zorg en Gezondheid
11u Pauze
11u20 Luchtkwaliteitgerelateerde morbiditeit in Vlaanderen: hoe is de tool opgebouwd?
VITO
11u50 Luchtkwaliteitgerelateerde morbiditeit in Vlaanderen: waarvoor kan de nieuwe tool gebruikt worden?
VITO en Zorg en Gezondheid
12u20 Nabeschouwing
12u30 Lunch
Praktische info
  • Deze studiedag is bedoeld voor beleidsmakers, medisch milieukundigen, MER-deskundigen, onderzoekers en andere actoren op het terrein van milieu en gezondheid. 
  • De studiedag gaat door op 23 september van 9u tot 13u30 in het auditorium van het Herman Teirlinckgebouw (Havenlaan 88, 1000 Brussel).
  • Schrijf u online in vóór 10 september 2020