Studie over de toekomst van de zorgpaden in Vlaanderen en beleidsaanbevelingen

Eind 2008 gaf de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin opdracht aan het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen om onderzoek te doen naar de toekomst van de zorgpaden in Vlaanderen. De vraag was of de methodiek van zorgpaden verder moet ondersteund worden en welke rol de overheid daarin kan spelen.