Studie naar de zorgzwaarte en zorginfecties in de Vlaamse thuiszorg

  • 7 mei 2018

Het NVKVV, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen, organiseert, in samenwerking met het AZ Sint-Lucas, Wit-Gele Kruis van Vlaanderen en Agentschap Zorg en Gezondheid, een studie naar de zorgzwaarte en de prevalentie van wond- en urineweginfecties in de Vlaamse thuiszorg.

Doordat patiënten steeds langer thuis wonen en de gemiddelde opnameduur in het ziekenhuis verkort, wordt de thuisverpleegkundige vaker geconfronteerd met steeds meer complexe technische zorgen en zwaardere pathologieën.

Om een zicht te krijgen op het voorkomen van zorginfecties thuis, zijn er cijfers nodig die helaas niet bestaan voor deze specifieke setting.

We zijn daarom op zoek naar thuisverpleegkundigen die even de tijd willen nemen om digitale patiëntenquêtes in te vullen.

Meer informatie.