Striktere maatregelen voor het bezoek in woonzorgcentra om kwetsbare bewoners te beschermen

  • 24 juli 2020

Sinds midden juli 2020 stellen we in ons land een dagelijkse toename vast van het aantal besmettingen met COVID-19 in de samenleving. Dat noopt tot alertheid, van elke burger in het algemeen, voor kwetsbare doelgroepen in het bijzonder. Ook de zorgvoorzieningen maken zich zorgen over de mogelijke impact die deze toename van de besmettingen heeft op hun werking, bewoners of gebruikers en medewerkers. Daarom heeft de Taskforce COVID-19 Zorg beslist om tijdelijk enkele verstrengde maatregelen in te voeren.
 
Karine Moykens, voorzitter van de Taskforce: “We hebben blijvend oog voor het mentale welzijn van de bewoners. Het is net om te vermijden dat een algemeen bezoekverbod opnieuw nodig wordt, dat we nu extra voorzichtigheid vragen.”
 
Om de bewoners van onze woonzorgcentra te beschermen blijft het dragen van een mondneusmaker, naast het personeel, ook voor alle bezoekers verplicht. Ze respecteren ook de 1,5 meter onderlinge afstand binnen de eigen sociale bubbel. Handen geven, kussen of knuffelen zal bij bezoek dus voorlopig niet meer toegelaten zijn.

Het bezoek vindt bij voorkeur plaats in open lucht of in een speciaal daartoe voorziene ruimte. Bezoek op de kamer wordt de uitzondering, wanneer het niet anders kan. De cafetaria van de voorziening kan nog gebruikt worden volgens dezelfde regels als de horeca; het gebruik van plexiglas kan daar tijdens het bezoekmoment een alternatief bieden voor het dragen van een mondneusmasker. Wanneer de bezoekers zich in de bezoekersruimte verplaatsen blijft het dragen van een mondneusmasker wel verplicht. Ook het verlaten van de voorziening verliest zijn vanzelfsprekendheid. Er wordt in elk geval gesensibiliseerd dat steeds alle regels van hygiëne en bescherming worden toegepast.  In het geval er geen problematische uitbraak is in de gemeente, kan men het domein verlaten mits het respecteren van het dragen van mondneusmasker en het bewaken van de social distancing, en na overleg met de voorziening. 

Lokale aansturing

Karine Moykens: “Omdat de opflakkeringen zich in vele gevallen lokaal of regionaal aandienen wordt aan de voorzieningen ook gevraagd om extra alert te zijn en de lokale situatie te monitoren, door de website van Sciensano te raadplegen.” Sciensano hanteert immers waarschuwingsdrempels om de evolutie van het coronavirus lokaal te monitoren. Wanneer de waarschuwingsdrempels overschreden zijn, zal het agentschap Zorg en Gezondheid dit signaleren aan het lokale bestuur en wordt de situatie ter plaatse verder geanalyseerd. Als Zorg en Gezondheid de uitbraak bevestigt worden gepaste maatregelen voorgesteld.

Bij lokale toenames van de besmettingen kunnen de woonzorgcentra dan ook best contact opnemen met het lokaal bestuur. Het is dan  belangrijk de aard en impact ervan te kennen om zo goed te kunnen bepalen welke bijkomende maatregelen de voorziening moet treffen. Dit gebeurt best na lokaal overleg. De lokale besturen kunnen bovendien extra ondersteuning organiseren voor de zorgvoorzieningen (directie, CRA, medisch verantwoordelijke).
 
Karine Moykens: “Met de Taskforce zetten we de krijtlijnen uit die de woonzorgcentra in staat stellen alert te reageren op de toename van COVID-19-besmettingen, om het welzijn en de gezondheid van de meest kwetsbaren te vrijwaren. We blijven ook de komende weken de situatie op de voet opvolgen.”