Sterfte: Vlaanderen in Europa (2014-2016)

Het Vlaams Gewest bevindt zich in het gezelschap van Europese lidstaten met lagere sterftecijfers en onder het EU-gemiddelde.

  • In 5 landen sterven mannen minder snel dan in het Vlaams Gewest (plaats 6). Vlaanderen doet het daarmee iets beter dan Luxemburg en Griekenland, maar iets slechter dan Zweden en Malta.
  • In 4 landen sterven vrouwen minder snel dan in het Vlaams Gewest (plaats 5). Vlaamse vrouwen sterven iets minder snel dan in Malta en Zweden, maar wel iets sneller dan in Italië en Luxemburg.
Rangschikking lidstaten
Laagste sterftecijfers bij mannen
  1. Italië
  2. Spanje
  3. Frankrijk
Hoogste sterftecijfers bij mannen 26. Bulgarije
27. Litouwen
28. Letland
Laagste sterftecijfers bij vrouwen
  1. Frankrijk
  2. Spanje
  3. Italië
Hoogste sterftecijfers bij vrouwen 26. Hongarije
27. Roemenië
28. Bulgarije

Rangschikking Europese lidstaten naar direct gestandaardiseerde sterfte en situering Vlaams Gewest, gemiddelde 2014-2016 - op basis van Europese Standaardbevolking 2013

Vlaanderen in Europa: Rangschikking totale sterfte 2014-2016
Bron: Sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, 2014-2016 & Eurostat, juni 2019
Meer over de methode: Verklaring: Directe standaardisatie
Bekijk meer details:xlsx bestandVergelijking met Europese sterftecijfers (2014-2016) (178 kB)

Hoe vergelijken we lidstaten?

De sterfte in verschillende landen vergelijken, moet met enige voorzichtigheid gebeuren. U moet altijd in het achterhoofd houden dat in elk land andere praktijken gelden voor het certificeren van doodsoorzaken, de registratie van sterfgevallen, autopsie …

Ook zijn er jaarlijkse schommelingen die de positie van een land ten opzichte van de andere landen kunnen beïnvloeden. Om alvast dat laatste probleem uit te sluiten, vergelijken we niet het cijfer van het laatste beschikbare jaar, maar het gemiddelde van de periode 2014-2016 (beschikbaar voor alle Europese lidstaten).

In de Vlaamse cijfers ontbreken overlijdens van wie in Vlaanderen woont, maar in Wallonië of in het buitenland overlijdt. Daardoor is er een lichte onderschatting van de sterfte met ongeveer 1% en een lichte overschatting van de gunstige positie van Vlaanderen. Voor België geldt deze opmerking niet.

Sinds 2016 gebruiken we voor het vergelijken van de cijfers binnen Europa de nieuwe Europese standaardbevolking 2013 (op basis van een projectie van de Europese bevolking voor 2030).
Hierdoor zijn deze cijfers niet meer rechtstreeks vergelijkbaar met de cijfers die wij eerder publiceerden, maar wel met die op de website van Eurostat.

Verklaring: Directe standaardisatie

Gezondheidsparameters hangen sterk samen met de leeftijd van de individuen. Bij vergelijkingen in de tijd en in de ruimte moet dan ook de leeftijdssamenstelling van de bevolking in rekening gebracht worden. Hiervoor wordt de techniek van 'Directe standaardisatie' gebruikt. Vanaf publicatiejaar 2016 gebruiken we daarvoor de Europese standaardbevolking van 2013.

Databestand: Sterftecertificaten personen van 1 jaar of ouder

Bij een overlijden vult de arts die het overlijden vaststelt de A, B en C-strook van het overlijdenscertificaat in. Een gemeenteambtenaar vult de D-strook in. De gemeente waar het overlijden heeft plaats gevonden, stuurt de B-, C- en D-stroken maandelijks op naar Zorg en Gezondheid, de A-strook blijft in de gemeente. Zorg en Gezondheid ontvangt zo de sterftecertificaten van alle Vlaamse (en Brusselse) gemeenten.

Label Lidstaat
BE België
BG Bulgarije
CY Cyprus
DK Denemarken
DE Duitsland
EE Estland
FI Finland
FR Frankrijk
GR Griekenland
HU Hongarije
IE Ierland
IT Italië
HR Kroatië
LV Letland
LT Litouwen
LU Luxemburg
MT Malta
NL Nederland
AT Oostenrijk
PL Polen
PT Portugal
RO Roemenië
SK Slovakije (vroeger: SV)
SI Slovenië
ES Spanje
CZ Tsjechië
UK Verenigd Koninkrijk
VL Vlaams Gewest
SE Zweden
 
EU Europese Unie
VL Vlaams Gewest