Sterfte tijdens het eerste levensjaar (2013-2014)

Cumulatieve sterfte per dag

Uit de cumulatieve sterftecijfers blijkt dat de eerste weken de meest cruciale zijn.

  • Iets meer dan de helft van de kinderen die overlijden in hun eerste levensjaar, sterft in de eerste week na de geboorte. De sterfte in de eerste week of de vroeg-neonatale sterfte (VN) is dus bepalend voor de totale infantiele sterfte (IS). De laatste 10 jaar daalde de vroeg-neonatale sterfte lichtjes.
  • 1 op de 13 overlijdens gebeurt in de tweede week.
  • Hoe meer dagen er na de geboorte verstrijken, hoe minder kindjes er overlijden. Naarmate de dagen voorbijgaan, vlakt de cumulatieve curve steeds meer af. Dat geldt zowel voor jongens als voor meisjes.

Gemiddeld cumulatief aantal infantiele overlijdens in functie van leeftijd in verstreken dagen, jongens en meisjes, Vlaams Gewest, 2013-2014

Cumulatief aantal infantiele sterfgevallen naar geslacht, 2013-2014
Bron: sterftecertificaten zuigelingen, Vlaams Gewest, 2013-2014
Download meer cijfers: xlsx bestandInfantiele sterfte per dag (2013-2014) (189 kB)

 

Evolutie vroeg-neonatale sterfte

De analyse beperkt zich hier tot de levend geboren kinderen die minstens 500g wogen bij de geboorte.

De vroeg-neonatale sterfte daalde in de periode 1999-2014 van 2,2 naar 1,5 per 1.000 levendgeborenen. Maar deze trend was niet erg rechtlijnig

De helft van de sterfte is toe te schrijven aan de sterfte op dag 0.

Sterftecijfer vroeg-neonatale sterfte per verstreken dag (per 1.000 levendgeborenen), Vlaams Gewest, 2013-2014, levendgeborenen met minimum geboortegewicht van 500 g
Dag van overlijden 2013 2014
dag 0 (‰) 0,85 0,85
dag 1 (‰) 0,22 0,09
dag 2 (‰) 0,19 0,10
dag 3 (‰) 0,07 0,09
dag 4 (‰) 0,15 0,12
dag 5 (‰) 0,10 0,13
dag 6 (‰) 0,04 0,12
Totaal vroeg-neonataal (‰) 1,63 1,51
Totaal (N) 110 101
% dag 0 in totaal VN 52% 56%
% dag 1 in totaal VN 14% 6%

Bron: sterftecertificaten zuigelingen, Vlaams Gewest, 2013-2014
Download meer cijfers: xlsx bestandInfantiele sterfte per dag (2013-2014) (189 kB)

Evolutie sterftecijfer per dag

De eerste dag (dag 0) is de meest kritieke en maakt ook het grootste verschil uit tussen jongens en meisjes.

  • Het aantal overlijdens tijdens de eerste uren per 1.000 levendgeborenen nam af in de periode 2000-2014, maar de trend was onduidelijk.
  • Op dag 1 was er daarentegen wel een duidelijk dalende trend, die iets duidelijker was bij jongens dan bij meisjes.
  • Op andere dagen zien we geen trend in het aantal overlijdens in de periode 2000-2014.

 

Evolutie vroeg-neonatale sterfte per dag, Vlaams Gewest, 2000-2014, gemiddelde per 3 jaar

Evolutie sterfte 6 eerste levensdagen, 2000-2014
Bron: sterftecertificaten zuigelingen, Vlaams Gewest, 2000-2014
Download meer cijfers: xlsx bestandInfantiele sterfte per dag (2013-2014) (189 kB)

Databestand: Sterftecertificaten zuigelingen (en geboortecertificaten)

Cijfers over kindersterfte en doodgeboorte zijn gebaseerd op de gegevens van de geboortecertificaten enerzijds en van de sterftecertificaten voor zuigelingen anderzijds.