Status Vlaams BelRAI-platform en toepassingen

Vlaams BelRAI Platform

Het Vlaams BelRAI Platform stelt momenteel volgende BelRAI-toepassingen ter beschikking:

  • de BelRAI Screener in heel Vlaanderen voor

    • de diensten voor gezinszorg;
    • de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds en de OCMW’s/Welzijnsverenigingen.

Dit nieuwe instrument vervangt de BEL-profielschaal voor het bepalen van de zorgbehoevendheid bij volwassenen (vanaf 18 jaar) en zal gebruikt worden voor het bepalen van de zorgbehoevendheid binnen de sector gezinszorg en met het oog op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in het kader van de Vlaamse sociale bescherming. Voor personen onder de 18 jaar verandert er voorlopig niets

Status van het platform en de toepassingen

Momenteel geen statusmelding.