Startgroep van contactonderzoekers wordt opgeleid voor opstart- en proeffase van contactopvolging vanaf 4 mei

 • 29 april 2020

Zorg en Gezondheid stelt een team van contactonderzoekers samen uit kandidaten van binnen de Vlaamse overheid. Deze week worden meer dan 40 collega’s opgeleid en begin volgende week kunnen er nog opleidingsmomenten volgen voor meer kandidaten. Het is de bedoeling om volgende week te kunnen proefdraaien met de contactopvolging.

Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid: “We hebben binnen de Vlaamse overheid een oproep gedaan naar collega’s die vanaf volgende week willen starten met telefonische contactopvolging. We zullen hen vandaag en de komende dagen een opleiding geven om maandag 4 mei alvast met een startgroep de contactopvolging te kunnen uittesten.”

De voorbije dagen en weken is binnen een interfederaal comité testing al veel inhoudelijk en technisch werk verricht door de verschillende gewesten en de federale overheid om de contactopvolging te kunnen starten. Inhoudelijk zijn bijvoorbeeld gemeenschappelijke vragenlijsten opgesteld die de contactonderzoekers kunnen hanteren en de basisadviezen die zullen gegeven worden aan de contacten van zieke personen. Zorg en Gezondheid heeft samen met de tuberculosestichting VRGT een opleiding samengesteld en de federale overheid is bezig om een gemeenschappelijk dataplatform op te richten waar de contactonderzoekers op kunnen werken. De opstartfase volgende week zal de gelegenheid bieden die onderdelen uit testen vooraleer de contactopvolging op grotere schaal uit te voeren. Ook het uitvoeren van testen bij wie symptomen heeft, moet op punt gezet worden.

Intussen loopt er een overheidsopdracht om een externe partner aan te stellen die zal instaan voor de organisatie van de contactopvolging op grotere schaal. Het is de bedoeling om met die externe partner volgende week de contactopvolging stapsgewijs op te schalen naar een maximale capaciteit, met 1.200 VTE voor Vlaanderen als richtgetal. Binnen de Vlaamse overheid zal ook een stuurgroep opgericht worden om de contactopvolging in Vlaanderen aan te sturen.

Contactopvolging kort uitgelegd

We willen vermijden dat een ziekte zoals COVID-19 zich snel verspreidt onder de mensen. Daarvoor doet de overheid contactopvolging of “contact tracing”. Als iemand ziek wordt door COVID-19, vraagt de contactonderzoekers in opdracht van overheid aan die zieke persoon met wie hij allemaal contact heeft gehad. Die contactpersonen worden geïnformeerd dat ze misschien ook het virus dragen en krijgen het juiste advies. Zo weten die contactpersonen wat ze moeten doen om zo veel mogelijk te vermijden dat zij andere mensen uit hun omgeving ook ziek maken.

Het advies hangt af van het soort contact. Contacten met een hoger risico zijn mensen die een langere tijd en van dichtbij of fysiek contact hebben gehad met een ziek persoon. Denk bijvoorbeeld aan huisgenoten. Zij krijgen het advies 14 dagen thuis te blijven in isolatie, waakzaam te zijn voor symptomen en zelf 2x per dag hun koorts te meten. Mensen die contact hadden met een ziek persoon, maar niet lang of niet van dichtbij, hebben een lager risico. Zij krijgen het advies extra attent te zijn voor de regels rond afstand houden en hygiëne, een masker te dragen als ze naar buiten gaan of contacten hebben en waakzaam te zijn voor symptomen met twee maal dag koortsmeting. Elk contact wordt gevraagd om bij symptomen contact op te nemen met de huisarts.

Zo helpt contactonderzoek ons dus om de verspreiding van COVID-19 in ons land tegen te houden. Maar ook met contactonderzoek blijft het uiterst belangrijk om de regels rond hygiëne te respecteren, zoals je handen wassen en afstand te houden van elkaar.

Zo’n contactonderzoek is niet nieuw. Zorg en Gezondheid en de VRGT doen dit al langer voor andere ziektes zoals mazelen en tuberculose en wil dit nu dus ook doen voor de nieuwe ziekte COVID-19.

Vertrouwelijk en anoniem, geen controle

De informatie die iemand geeft voor het contactonderzoek is strikt vertrouwelijk is en blijft geheim blijft. De privacy is gegarandeerd.

 • We gebruiken de informatie uit het contactonderzoek enkel en alleen om je contactpersonen te waarschuwen en hen advies te geven over wat ze moeten doen om te vermijden dat ze de ziekte verspreiden.
 • Je lijst met contactpersonen wordt met niemand gedeeld, niet met je ouders, je school, je werkgever, je familie, politie…
 • We vertellen je contactpersonen ook nooit jouw naam, ook niet aan je werkgever, collega’s, vrienden, buren, medebewoners… Je blijft anoniem.
 • De persoon die het contactonderzoek doet, is verplicht tot geheimhouding. Jouw gegevens gaan anoniem in een beveiligde databank van de overheid.
 • Het contactonderzoek wordt op geen enkel manier gebruikt om te controleren of je je aan de maatregelen van de overheid hebt gehouden. Informatie uit het contactonderzoek zal nooit gedeeld worden met politie, justitie of andere controlediensten.

Het contactonderzoek stap voor stap

 1. Je bent ziek en je neemt telefonisch contact op met je huisarts. Als die vaststelt dat je symptomen hebt die op COVID-19 wijzen, zal hij je laten testen.
 2. Je huisarts zal meteen ook een aantal gegevens van je vragen, zoals een telefoonnummer of andere contactmogelijkheid. Je arts zal je ook al vragen om thuis te blijven en jezelf te isoleren, dat ook aan je huisgenoten te vragen en om al te beginnen met een lijstje te maken van je contactpersonen.
 3. Je huisarts bezorgt je gegevens (minstens je naam en contactgegevens) aan de overheid om de contactopvolging te starten.
 4. Het contactonderzoek start zodra je testresultaat bekend is en het positief (besmet) blijkt te zijn. Kon je niet getest worden of is je test negatief maar twijfelt je arts aan dat resultaat, dan maakt de arts een inschatting of het contactonderzoek toch moet starten.
 5. Ben je telefonisch bereikbaar, dan zullen contactonderzoekers in opdracht van de overheid je opbellen. Ben je niet telefonisch of anders te bereiken, dan organiseren we een bezoek bij je thuis (wanneer het contactonderzoek op volle capaciteit draait).
 6. De contactonderzoekers overlopen met jou een reeks vragen om na te gaan met wie je contact hebt gehad gedurende twee dagen voor je ziek werd tot het moment dat je in isolatie ging. Ze vragen bijvoorbeeld naar je huisgenoten, of je op plekken bent geweest waar veel mensen samen zijn zoals in een woonzorgcentrum, een school of op je werk, met wie je je verplaatst hebt in een vervoersmiddel. We vragen ook hoe we die contacten kunnen bereiken.
 7. Je individuele contacten worden daarna opgebeld en krijgen het gepaste advies. Voor bepaalde instellingen of voorzieningen waar veel mensen samen zijn, zoals een school of een woonzorgcentrum, contacteren de contactonderzoekers niet alle individuele contacten maar een verantwoordelijke die de informatie verder deelt in die voorziening.