Stagerapporten voor tandarts-specialisten

Een tandarts-specialist moet tijdens de opleiding tot algemeen tandarts, orthodontist of parodontoloog, elk opleidingsjaar een stagerapport indienen via post:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

Daarvoor gebruikt hij deze modellen.