Spreiding gezinszorg in Vlaanderen en Brussel

Overzicht gepresteerde uren gezinszorg

Per jaar kunt u hier de gegevens over de gepresteerde uren gezinszorg in het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest raadplegen:

De documenten zijn als volgt opgebouwd:

  • sector: openbare of private dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
  • dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
  • gemeente: de gemeenten staan in alfabetische volgorde
  • uren gezinszorg: het aantal uren gezinszorg per dienst per gemeente in het opgegeven jaar.

U kunt op elke kolom filteren (klik daarvoor op het omgekeerde driehoekje van de kolom of de kolommen waarop u wilt filteren, en selecteer de gewenste optie). Zo kunt u bijvoorbeeld een overzicht krijgen van alle diensten die gezinszorg verleend hebben in een bepaalde gemeente.

Spreidingskaart invulling gezinszorg

De spreidingsgegevens van de gepresteerde uren gezinszorg vormen een belangrijke bron van beleidsinformatie voor Zorg en Gezondheid. Zo krijgt men voor elke gemeente onder meer een zicht op de verhouding tussen het aantal effectief gepresteerde uren gezinszorg en het aantal geprogrammeerde uren. Bijkomende uren gezinszorg moeten bij voorkeur gerealiseerd worden in die gemeenten waar op basis van de programmatienorm de grootste tekorten zijn.Aantal gepresteerde uren gezinszorg 2016 ten opzichte van het aantal geprogrammeerde uren 2015 voor het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Bron: Zorg en Gezondheid, Vesta (registratie 2016 & programmatiecijfers gezinszorg 2015)
Download: xlsx bestandinvulling gezinszorg 2016 (551 kB)

Vergelijk met de spreidingskaart van 2015

Spreidingskaart invulling gezinszorg Vlaanderen en Brussel, 2015

Bron: Zorg en Gezondheid, Vesta (registratie 2015 & programmatiecijfers gezinszorg 2014)
Download: xlsx bestandinvulling gezinszorg 2015 (251 kB)

Vergelijk met de spreidingskaart van 2014

Invulling gezinszorg 2014Bron: Zorg en Gezondheid, Vesta (registratie 2014 & programmatiecijfers gezinszorg 2013)
Download: xlsx bestandinvulling gezinszorg 2014 (154 kB)

Vergelijk met de spreidingskaart van 2013

Invulling gezinszorg 2013Bron: Zorg en Gezondheid, Vesta (registratie 2013 & programmatiecijfers gezinszorg 2012)
Download: xlsx bestandinvulling gezinszorg 2013 (113 kB)