Seksueel grensoverschrijdend gedrag melden aan Zorg en Gezondheid

Een zorgvoorziening moet elk voorval van grensoverschrijdend seksueel gedrag ten aanzien van een gebruiker binnen de context van zorgverlening melden aan Zorg en Gezondheid.

  • Het seksueel grensoverschrijdend gedrag moet zich voordoen ten aanzien van een gebruiker binnen de hulpverleningscontext van de voorziening. 
  • Het moet uitgaan van een medegebruiker, een personeelslid of een derde die handelt in opdracht van de voorziening.

De melding is onafhankelijk en staat los van een eventuele melding bij het meldpunt 1712.

Hoe melden?

Stuur dit meldingsformulier naar info@zorg-en-gezondheid.be.

De behandeling van uw melding

Zorg en Gezondheid gaat voor elke melding na of er een inspectiebezoek moet plaatsvinden en of er strafrechtelijk klacht wordt neergelegd.

Meer info

Lees het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 betreffende het beleid inzake preventie van en omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in gezondheids- en woonzorgvoorzieningen en de bijhorende omzendbrief.