Seizoensgriep

Griep wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). Het is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. In het dagelijks leven worden allerlei ziekten waarbij verkoudheid, hoesten en koorts optreden 'griep' genoemd. Deze informatie gaat uitsluitend over de echte griep (veroorzaakt door het influenzavirus).

Richtlijn voor de aanpak van een influenzae -uitbraak in een woonzorgcentrum

Influenza en andere luchtweginfecties zijn een belangrijke oorzaak van morbiditeit, hospitalisatie en overlijden bij ouderen die meer gevoelig en kwetsbaar zijn voor ernstige ziekte. Luchtweginfecties kunnen zich in woonzorgcentra (WZC) snel verspreiden door intensief contact tussen bewoners onderling en tussen bewoners en de zorgverleners.

Onderstaand document bespreekt de maatregelen die moeten genomen worden bij een (vermoeden van een) uitbraak met influenza in een woonzorgcentrum. Deze maatregelen zijn aanvullend op de algemene voorzorgsmaatregelen die ten allen tijde van toepassing zijn bij de verzorging.

pdf bestandAdvies aanpak influenza uitbraak in WZC_20190917.pdf (347 kB)