Sciensano – Epidemiologie en Surveillance

Sciensano – Epidemiologie en Surveillance

02 642 51 11

Sciensano, het vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, richt zich, voor wat haar activiteiten voor de Vlaamse overheid binnen deze samenwerkingsovereenkomst betreft, op surveillance en de epidemiologie van infectieuze en niet-infectieuze aandoeningen. Dat gebeurt ter ondersteuning van de beleidsuitvoering en beleidsadvisering voor de infectieziektebestrijding, en in mindere mate ook de milieugezondheidzorg en de algemene preventie.

Sciensano vertrekt in haar werking van een holistische en multidisciplinaire benadering van gezondheid en, wat infectieziekten betreft, de nauwe en onlosmakelijke band tussen de gezondheid van mensen, dieren, en hun omgeving (het “One health” concept).

 

Locatie

Juliette Wytsmanstraat 14
1050 Brussel
België

Online

Samenwerkingsovereenkomst
Type organisatie Samenwerkingsovereenkomst
Duur 1 januari 2017 - 31 december 2021
Budget 875.000 euro/jaar (geïndexeerd)
Werkingsgebied Vlaams gewest
Doelgroepen
  • algemene bevolking (alle leeftijdsgroepen)
  • de Vlaamse overheid
  • FAVV
  • internationale gezondheidsorganisaties zoals WGO en ECDC
Resultaatgebieden
  1. Surveillance van infectieuze aandoeningen en agentia
  2. Surveillance van biologische allergene agentia
  3. Surveillance van biologische vectoren
  4. Surveillance van niet-infectieuze aandoeningen
  5. Epidemiologische en beleidsgeoriënteerde wetenschappelijke ondersteuning