Schema's contactonderzoek COVID-19 in psychiatrische verzorgingstehuizen (9 juli 2020)

Deze stroomschema's of flowcharts leggen uit hoe de contactopvolging bij COVID-19 verloopt in de psychiatrische verzorgingstehuizen, alnaargelang de indexpatiĆ«nt een zorggebruiker ofĀ medewerker is.