Schema's contactonderzoek COVID-19 in voorzieningen voor ambulante fysieke revalidatie (9 juli 2020)

Deze stroomschema's of flowcharts leggen uit hoe de contactopvolging bij COVID-19 verloopt in voorzieningen voor ambulante fysieke revalidatie, alnaargelang de indexpatiënt een zorggebruiker, medewerker of bezoeker is.