Schema's contactonderzoek COVID-19 in voorzieningen voor ambulante fysieke revalidatie

Deze stroomschema's of flowcharts leggen uit hoe de contactopvolging bij COVID-19 verloopt in voorzieningen voor ambulante fysieke revalidatie, alnaargelang de indexpatiënt een zorggebruiker, medewerker of bezoeker is.