Schema's contactonderzoek COVID-19 in psychiatrische verzorgingstehuizen

Deze stroomschema's of flowcharts leggen uit hoe de contactopvolging bij COVID-19 verloopt in de psychiatrische verzorgingstehuizen, alnaargelang de indexpatiënt een zorggebruiker of medewerker is.