Schema's contactonderzoek COVID-19 in initiatieven beschut wonen (9 juli 2020)

Deze stroomschema's of flowcharts leggen uit hoe het contactonderzoek bij COVID-19 verloopt in de initiatieven beschut wonen, alnaargelang de indexpatiënt een zorggebruiker of medewerker is.