Schakelzorgcentra

De schakelzorgcentra hadden als eerste doel om de ziekenhuizen te ontlasten. Momenteel is het zwaartepunt van de COVID-19-epidemie echter van de ziekenhuizen naar verschillende zorgvoorzieningen in de eerste lijn verschoven, zoals de woonzorgcentra. De ondersteuning van patiënten en zorgverleners in deze (thuisvervangende) zorgvoorzieningen is nu prioritair. Daarvoor willen we opnieuw onze schakelzorgcentra inzetten. Hun coördinatoren en lokale netwerken kunnen de vragen om hulp in hun regio afstemmen op het aanbod aan helpende handen

Wat is een schakelzorgcentrum?

Een schakelzorgcentrum wil: 

  • een vlotte doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie mogelijk maken, met de nodige flexibiliteit; 
  • de ziekenhuiscapaciteit maximaal voorbehouden voor complexe zorg, en vrijwaren van niet-essentiële opnames. 

Een schakelzorgcentrum is geen veldhospitaal of noodhospitaal.

Afhankelijk van de nood kunnen er tot 30 centra in heel Vlaanderen opgericht worden. In deze fase streven we naar 1 schakelzorgcentrum per (ongeveer) 2 of 3 eerstelijnszones. De gouverneur zal de initiatieven binnen zijn provincie coördineren.

Handleiding voor opstart

Zorg en Gezondheid heeft een draaiboek opgesteld waarmee de gouverneurs, lokale besturen en zorgverleners op het terrein snel de uitvoer kunnen starten van dergelijke schakelzorgcentra.

Rol van het schakelzorgcentrum

Het schakelzorgcentrum, als cluster van 2 tot 3 eerstelijnszones, vormt het uniek aanspreekpunt waar de resultaten van de online nodenbevraging en elke nieuwe hulpvraag bij terecht komen. De schakelzorgcentra gaan met de resultaten van die bevraging zelf aan de slag te gaan, verbinden ze met bestaande initiatieven of delegeren ze naar één of meerdere aanspreekpunten van de verschillende eerstelijnszones. Het gaat er dus om de vraagstellers met hun noden in contact te brengen met de bestaande regionale initiatieven en in een tweede tijd te faciliteren tussen vraag en aanbod.

Er is ook een draaiboek dat deze vervolgopdracht beschrijft: de vragen om hulp van zorgvoorzieningen in de eerstelijnszonesvan het schakelzorgcentrum afstemmen op het aanbod aan helpende handen.

Lees depdf bestandbrief over het afstemmen van hulpvraag op aanbod via schakelzorgcentra (21 april 2020) (170 kB)