Save the date: studiedag Rechten en plichten in de Vlaamse sociale bescherming

  • 26 maart 2019

Op 29 mei, 3 juni en 5 juni organiseren wij een studiedag over rechten en plichten in de Vlaamse sociale bescherming. Deze studiedag richt zich op wie werkt op een sociale dienst of voor wie sociaal werk een dagelijkse bezigheid is.

Iedereen die in Vlaanderen woont, betaalt elk jaar aan zijn zorgkas een zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming. In ruil krijg je toegang tot een aantal rechten: verschillende zorgbudgetten wanneer je zwaar hulpbehoevend wordt en tegemoetkomingen bij de aankoop van bepaalde mobiliteitshulpmiddelen. Binnen die Vlaamse sociale bescherming evolueren we ook naar meer persoonsvolgende financiering voor wie gebruik maakt van door Vlaanderen erkende zorgvoorzieningen, zoals woonzorgcentra.

Hoe zorgt u ervoor als sociaal werker dat mensen hun weg vinden naar die voordelen van de Vlaamse sociale bescherming? Wat biedt dat pakket vandaag, en waar gaat het naartoe in de nabije toekomst? Hoe leidt u mensen daarnaar toe?

Tijdens een studiedag (op 3 locaties) gaan we dieper in op de verschillende onderdelen van de Vlaamse sociale bescherming. Naast theorie brengen we ook een aantal casussen of praktijkvoorbeelden. We staan ook stil bij de persoonsvolgende financiering zoals die bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap wordt toegekend, en bij de sociale onderdelen van de nieuwe Vlaamse kinderbijslag, het groeipakket.

Inschrijven kan vanaf half april.

Meer details over het programma.