Samenwerkingsakkoord tot samenwerking tussen de Federale Overheid en de Gemeenschappen inzake mammografische borstkankerscreening

Open dit samenwerkingsakkoord in de Vlaamse codex.

In dit samenwerkingsakkoord van 25 oktober 2000 verbindt de federale overheid zich ertoe in het kader van de massascreening naar borstkanker het budget ter beschikking te stellen dat nodig is voor de honoraria. 

Dit mammografisch onderzoek, dat georganiseerd wordt door de gemeenschappen, wordt om de twee jaar aangeboden en richt zich uitsluitend tot vrouwen tussen 50 en 69 jaar die niet al behandeld worden voor borstkanker, die geen regelmatig controleonderzoek ondergaan wegens een verhoogde kans op borstkanker en op wie de wetgeving i.v.m. het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van toepassing is.

Aanhangsels en addendum