Salmonellose (buiktyfus)

Salmonellose (buiktyfus) is een besmettelijke darmziekte, die veroorzaakt wordt door de bacterie Salmonella typhi. De ziekte komt zelden voor en dan bijna alleen bij mensen die in het buitenland de infectie hebben opgelopen. Besmetting gebeurt door het consumeren van met uitwerpselen besmet water of voedsel.  De symptomen van buiktyfus zijn koorts, buikpijn, verminderde eetlust. In het begin is er meestal verstopping, daarna soms diarree. Later kunnen ook sufheid en rode vlekken op de huid van de buik ontstaan. Mensen kunnen er erg ziek van zijn of zelfs overlijden.

Buiktyfus is verplicht te melden aan Zorg en Gezondheid.

Gevalsdefinitie

Vermoedelijk patiënt met een klinisch verdacht beeld en die epidemiologisch gelinkt is aan een bewezen geval
Geconfirmeerd klinisch compatibel geval met laboratoriumconfirmatie

Laboratoriumcriteria

Suggestie isolatie van S.Typhi/Paratyphi zonder kliniek
Confirmatie isolatie van S.Typhi/Paratyphi uit bloed, feces of ander lichaamsstaal en een positief klinisch beeld