Ruimte voor relaties. Ethisch verantwoorde ouderenzorg in perspectief

Het project 'Ethisch verantwoorde zorg in woonzorgcentra'

Met het project 'ethisch verantwoorde zorg in woonzorgcentra' wil de Vlaamse overheid ondersteuning bieden aan woonzorgcentra die zorgethiek binnen hun organisatie als een expliciet beleidsdomein willen uitbouwen of versterken. Doel is om via de lerende gemeenschap de deelnemende woonzorgcentra te ondersteunen in het creëren of het versterken van een zorgethische cultuur. De focus ligt daarbij op zorg dragen voor, wat zoveel meer betekent dan zorgen dat. Tien woonzorgcentra werden geselecteerd om deel te nemen aan de lerende gemeenschap.

Inspiratie: literatuur over zorgethiek, info over studiedagen en goede praktijken

Er is al heel wat geschreven over ethisch beleid en ethische praktijkvoering in de zorg. Daarnaast zijn er in de praktijk ook al hele mooie voorbeelden te vinden over hoe gezocht wordt om ethiek te integreren in het beleid en de dagelijkse werking. We willen onze inzichten tijdens het verloop van het project delen met iedereen die ethiek in de ouderenzorg genegen is.

Onder deze rubriek vindt u literatuur over zorgethiek, info over studiedagen en goede praktijken. Het overzicht wordt tijdens het project regelmatig aangevuld.

Dit project is een samenwerking tussen Zorg en Gezondheid, sTimul zorg-ethisch lab en het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht KU Leuven.
Logo sTimul Logo KULeuven