Ruimte voor relaties. Ethisch verantwoorde ouderenzorg in perspectief

Inspiratienamiddag 12 december - Ruimte voor relaties: Ethisch verantwoorde zorg in woonzorgcentra

Op 12 december 2018 vond de inspiratienammidag 'ethisch verantwoorde zorg in de ouderenzorg' plaats. Zowel de wetenschap als de praktijk kwamen daarbij aan het woord, met ruimte tot uitwisseling Geïnspireerd worden en elkaar inspireren staan centraal.

De presentaties van die namiddag kunt u hier downloaden.

Raadpleeg het programma van de voorbije inspiratienamiddag.

 

Het project 'Ethisch verantwoorde zorg in woonzorgcentra'

Met het project 'ethisch verantwoorde zorg in woonzorgcentra' wil de Vlaamse overheid ondersteuning bieden aan woonzorgcentra die zorgethiek binnen hun organisatie als een expliciet beleidsdomein willen uitbouwen of versterken. Doel is om via de lerende gemeenschap de deelnemende woonzorgcentra te ondersteunen in het creëren of het versterken van een zorgethische cultuur. De focus ligt daarbij op zorg dragen voor, wat zoveel meer betekent dan zorgen dat. Tien woonzorgcentra werden geselecteerd om deel te nemen aan de lerende gemeenschap.

Inspiratie: literatuur over zorgethiek, info over studiedagen en goede praktijken

Er is al heel wat geschreven over ethisch beleid en ethische praktijkvoering in de zorg. Daarnaast zijn er in de praktijk ook al hele mooie voorbeelden te vinden over hoe gezocht wordt om ethiek te integreren in het beleid en de dagelijkse werking. We willen onze inzichten tijdens het verloop van het project delen met iedereen die ethiek in de ouderenzorg genegen is.

Onder deze rubriek vindt u literatuur over zorgethiek, info over studiedagen en goede praktijken. Het overzicht wordt tijdens het project regelmatig aangevuld.

Dit project is een samenwerking tussen Zorg en Gezondheid, sTimul zorg-ethisch lab en het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht KU Leuven.
Logo sTimul Logo KULeuven

 

Projectleden hebben via deze link toegang tot de (afgeschermde) projectsite 'Ethisch verantwoorde ouderenzorg in woonzorgcentra’.

Campagnebeeld EVZ_v3