Rondzendbrief WVG/Woonzorgdecreet/10/01 van 24 april 2010 over de aangepaste programmatie

pdf bestandRondzendbrief van 24 april 2010 over de aangepaste programmatie (357 kB)

Deze omzendbrief legt de gevolgen uit van het verhogen van de leeftijdsgrens in woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorging.