Rol van de apotheker in de gezondheidszorg

  • 23 januari 2017

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) organiseert op zaterdag 18 februari 2017 het symposium “Rol van de apotheker in de gezondheidszorg”.

De rol van de officina apotheker en de ziekenhuis apotheker in de gezondheidszorg in België ondergaat sterke ontwikkelingen.

Binnen de multidisciplinaire gezondheidszorg fungeert de apotheker als specialist van geneesmiddelen zowel in de eerste lijn als in het ziekenhuis. Dit symposium illustreert het belang van de farmaceutische zorg voor de patiënt zowel in de eerste als in de tweede lijn.

Huidige praktijkvoorbeelden, wetenschappelijke evidentie, en ook opportuniteiten en uitdagingen voor de toekomst komen aan bod in dit symposium dat niet alleen gericht is naar de apothekers, maar ook naar de andere gezondheidszorgwerkers en beleidsmakers.

Programma en inschrijven.

Er werd accreditering aangevraagd onder de rubriek Ethiek en Economie en specifiek voor apothekers onder Domein C: Gezondheid en samenleving.

Deelname is gratis, online registratie is verplicht.