Richtlijn rabiës

Deze richtlijn vormt de leidraad over de aanpak van uitbraken van rabiës in Vlaanderen.