Richtlijn herpessimplexvirusinfecties

pdf bestandRichtlijn herpessimplexvirusinfecties (203 kB)

Deze richtlijn vorm de leidraad over de aanpak van uitbraken van herpessimplexvirusinfecties in Vlaanderen.