Richtlijn groep-A-streptokokkeninfecties

Deze richtlijn vormt de leidraad over de aanpak van uitbraken van groep-A-streptokokkeninfecties in Vlaanderen.