Richtlijn campylobacterie

pdf bestandRichtlijn Campylobacter (118 kB)

Deze richtlijn vormt de leidraad over de aanpak van uitbraken van campylobacterie in Vlaanderen.