Richtlijn aviaire influenza

Deze richtlijn vormt de leidraad over de aanpak van uitbraken van aviaire influenza in Vlaanderen.