Richtlijn antrax (miltvuur)

Deze richtlijn vormt de leidraad over de aanpak van uitbraken van antrax in Vlaanderen.