Resultaatgerichte indicatoren diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds

Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Met dit formulier kunnen diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds de resultaatgerichte indicatoren van het voorbije werkjaar bezorgen aan Zorg en Gezondheid. Het gaat om de indicatoren die vermeld worden in het ministeriële besluit van 29 november 2011 houdende de bepaling van resultaatsgerichte indicatoren voor de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen.

Hoe en wat invullen?

Dit formulier moet jaarlijks voor 15 april ingevuld worden door de erkende diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds.

Bij Erkenningsnummer dienst moet u 3 cijfers invullen (bijvoorbeeld: 001, 012 of 123).

Bij de resultaatgerichte indicatoren waar u een getal moet invullen, kunt u een getal met maximaal twee cijfers na de komma invullen. Gebruik geen spaties of punten om de duizendtallen te scheiden.

Vragen? Contacteer het team thuiszorg (E: thuiszorg@zorg-en-gezondheid.be).