Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen

De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. Momenteel zijn er diverse netwerkstructuren actief op de eerste lijn. De zesde staatshervorming creëert het momentum voor de overdracht van de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Participatie is het kernwoord in het veranderingstraject, zowel voor burger als professional.

Oproep tot het vormen van eerstelijnszones

Voorstellen voor eerstelijnszones kunnen worden ingediend  tot 31 december 2017.

Alles wat u moet weten over de eerstelijnszones, de Zorgraad, de regionale zorgzones, en veel meer.

Flanders Synergy zal 2 projecten ondersteunen en begeleiden bij het opzetten en organiseren van de werking en samenwerking binnen een eerstelijnszone.

Blijf op de hoogte van hoe de reorganistaie van de eerste lijn vordert. Schrijf u in op onze speciale nieuwsbrief over de eerste lijn en ontvang regelmatig een overzicht met een stand van zaken.

Rapporten en presentaties

Raadpleeg de visietekst, de eindrapporten van de 6 werkgroepen en de presentaties van de conferentie en de provinciale toetsingsmomenten.

Contact over eerste lijn