Registreren of u wel of niet instapt in de tweede fase van de voorschottenregeling

Registreren of u wel of niet instapt in de tweede fase van de voorschottenregeling

Ieder woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrum moet individueel in het e-loket aangeven of ze wensen gebruik te maken van de voorschottenregeling in fase 2 van de gespreide uitrol van het digitale opname- en facturatieproces.

Dit doet u onder het luik “mijn gegevens” en uiterlijk op 20 februari 2019. Na 20 februari 2019 is het niet langer mogelijk in of uit de voorschottenregeling van fase 2 te stappen. 

U kan onder het luik “mijn gegevens” ook het rekeningnummer verifiëren en aanpassen waarop we de voorschotten van de tweede fase van de gespreide uitrol storten. U kan dat rekeningnummer aanpassen tot uiterlijk 20 februari 2019.

Let op: het rekeningnummer waarop we de voorschotten tijdens fase 1 van de gespreide uitrol betalen kon u aanpassen tot 31 december 2018 en nu dus niet meer.

Elk woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf en dagverzorgingscentrum registreert dit afzonderlijk

Beschikt uw organisatie bijvoorbeeld zowel over een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf én dagverzorgingscentrum op dezelfde site? Dan zal u voor elk van deze drie voorzieningen in het e-loket moeten aangeven of u al dan niet gebruik wil maken van de voorschottenregeling in fase 2. Dit doet u door telkens voor elke voorziening afzonderlijk aan te melden en onder het luik “mijn gegevens” de nodige aanpassingen aan te brengen. 

Enkel op deze wijze kunnen we, verifiëren dat we elke voorziening effectief hebben kunnen bereiken en dat de voorziening in kwestie bewust wel of niet in de tweede fase van de voorschottenregeling instapt. Eveneens kunnen we zo garanderen dat de voorzieningen die op de voorschottenregeling beroep willen doen, deze ook effectief zullen ontvangen.

Diende u al een afwijkingsaanvraag in middels het formulier?

Een zeer beperkt aantal voorzieningen dienden al het eerder ter beschikking gestelde afwijkingsformulier in. Ook deze voorzieningen moeten de registratie in het e-loket uitvoeren. Het formulier is niet langer van toepassing.

Handleiding

In deze pdf bestandHandleiding E-loket voor de module Mijn gegevens (930 kB) wordt stap voor stap uitgelegd hoe u deze informatie in het e-loket registreert.