Registratiegegevens over de uitvoering van de taken en initiatieven indienen via CIRRO

Een Logo moet de uitvoering van de taken en initiatieven van het lopende werkingsjaar permanent via CIRRO registreren om erkend te blijven.

De bedoeling van CIRRO is de werking (o.a. de acties met betrekking tot projectmatige werking en netwerking) van organisaties zoals Logo's, partnerorganisaties, organisaties met terreinwerking en CGG’s te ondersteunen, op te volgen, te evalueren en aan te sturen. Dat gebeurt via het actueel gehouden registratie- en opvolgsysteem CIRRO.

Gegevens indienen

Finaliseer vóór 31 maart na het verstrijken van het werkingsjaar de registratiegegevens in CIRRO (samen met het financieel verslag).

Hoe gaat het verder?

In de loop van het volgende werkingsjaar maakt Zorg en Gezondheid een jaarafrekening op basis van de beoordeling van uw registratiegegevens en uw financieel verslag.

Als uit de evaluatie blijkt dat de financiële verantwoording of de uitvoering van de taken en initiatieven onvoldoende is, wordt een deel van de ingebrachte kosten niet aanvaard en kan een deel van de subsidie worden teruggevorderd.