Regionale dienstencentra: wijzigingen door nieuw Woonzorgdecreet van 15 februari 2019

De regionale dienstencentra die erkend zijn op 31 december 2019, kunnen tot uiterlijk 31 december 2022 erkend blijven volgens de regels van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009. Vanaf 1 januari 2023 vervallen die erkenningen van rechtswege. 

De regionale dienstencentra hebben de mogelijkheid om afspraken te maken met een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds om de taken op het vlak van woonondersteuning over te dragen naar de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds en afstand te doen van hun erkenning. Dit gebeurt aan de hand van een officiële verklaring

Er kunnen geen nieuwe aanvragen voor een erkenning als regionaal dienstencentrum meer ingediend worden. Erkende regionale dienstencentra die dat wensen, kunnen wel vragen om hun erkenning in te trekken voor 31 december 2022.