Regelgeving vaccinaties

Het preventiedecreet vormt de basisregelgeving voor het preventieve gezondheidsbeleid in Vlaanderen. Daarnaast zijn sinds 19 juni 2009 ook het volgende uitvoeringsbesluit bij dit decreet en het ministerieel besluit van 19 juni van kracht. Door dit decreet, uitvoeringsbesluit en ministerieel besluit vervalt het profylaxedecreet.

Op 19 juni 2013 werd de gezondheidsdoelstelling vaccinaties 2012-2020 met het bijbehorende actieplan goedgekeurd door de Vlaamse regering.

In navolging hiervan werd een ministrieel besluit opgesteld tot bepalen van het Vlaams Vaccinatieschema.

pdf bestandMinisterieel besluit tot bepaling van het vaccinatieschema Vlaanderen 20170126 (29 kB)