Regelgeving over de financiering van ouderenzorg in de Vlaamse sociale bescherming

Decreet Vlaamse sociale bescherming

Open dit decreet in de Vlaamse Codex

Dit decreet van 18 mei 2018 regelt de organisatie van de Vlaamse sociale bescherming. Het decreet breidt de bestaande pijlers van de Vlaamse sociale bescherming uit met een aantal nieuwe pijlers, waaronder de residentiële ouderenzorg.

Uitvoeringsbesluiten

Besluit van de Vlaamse Regering over de uitvoering van het decreet Vlaamse sociale bescherming

Open dit besluit in de Vlaamse Codex

Dit is het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming. 

  • Gespreide uitrol

Besluit van de Vlaamse Regering over de gespreide uitrol voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra

Open dit besluit in de Vlaamse Codex

Dit besluit wijzigt het uitvoeringsbesluit wegens de gespreide uitrol van het digitale zorg- en facturatieproces in de ouderenvoorzieningen. Voluit is het het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de gespreide uitrol voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra.

  • Tegemoetkoming voor zorg

pdf bestandMinisterieel besluit over de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrum (1.55 MB)

Dit besluit werd op 15 mei 2019 getekend door de minister, maar nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het is het ministerieel ontwerpbesluit betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrum.

Sociale akkoorden

Besluit van de Vlaamse Regering tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten

Open dit besluit in de Vlaamse Codex

Dit is het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en – diensten.

  • Derde luik

Besluit van de Vlaamse Regering over de hervorming van het derde luik

Open dit besluit in de Vlaamse Codex

De financieringsmaatregel 'derde luik' regelt een financiering in uitvoering van sociale akkoorden in de zorgsector, voor de meerkost van zorgtrekkend personeel bovenop de financieringsnormen en voor ondersteunend personeel. De financiering bestaat uit een bedrag per VTE en een lineaire correctie wanneer het aantal tewerkgestelde VTE het plafond overschrijdt. Met dit besluit wordt het 'derde luik -bovennormpersoneel' aangepast in het perspectief van de persoonsvolgende financiering. Dit is het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten.