Regelgeving over de financiering van ouderenzorg in de Vlaamse sociale bescherming

Decreet Vlaamse sociale beschemring

Het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming.

Uitvoeringsbesluiten

pdf bestandBesluit van de Vlaamse Regering over de uitvoering van het decreet Vlaamse sociale bescherming (1.42 MB)

Dit is het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming

Gespreide uitrol

pdf bestandBesluit van de Vlaamse Regering over de gespreide uitrol voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra (141 kB)

Dit besluit wijzigt het uitvoeringsbesluit wegens de gespreide uitrol van het digitale zorg- en facturatieproces in de ouderenzorgvoorzieningen. Voluit is het het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de gespreide uitrol voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra.

Tegemoetkoming voor zorg

pdf bestandOntwerpbesluit over de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrum (734 kB)

Dit besluit is nog niet goedgekeurd en is dus nog in ontwerp. Het kan nog veranderen. Het is het ministerieel ontwerpbesluit betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrum,

 

Sociale akkoorden

pdf bestandBesluit van de Vlaamse Regering over de financiering van sommige sociale akkoorden (825 kB)

Dit is het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en – diensten.

Derde luik

pdf bestandBesluit over de hervorming van het derde luik (662 kB)

De financieringsmaatregel 'derde luik' regelt een financiering in uitvoering van sociale akkoorden in de zorgsector, voor de meerkost van zorgtrekkend personeel bovenop de financieringsnormen en voor ondersteunend personeel. De financiering bestaat uit een bedrag per VTE en een lineaire correctie wanneer het aantal tewerkgestelde VTE het plafond overschrijdt. Met dit besluit wordt het 'derde luik -bovennormpersoneel' aangepast in het perspectief van de persoonsvolgende financiering. Dit is het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten.