Referentiekader vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg in een woonzorgcentrum

pdf bestandReferentiekader vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg in een woonzorgcentrum (394 kB)

Een werkgroep ontwikkelde het referentiekader voor bestuurders en leidinggevenden om als leidraad te dienen bij hun visie op een vroegtijdige zorgplanning, palliatieve- en levenseindezorg en kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg en ondersteuning te bieden aan de bewoners van hun woonzorgcentrum. De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van de woonzorgcentra, de Vlaamse ouderenraad, de universiteiten en de palliatieve zorgorganisaties, Zorg en Gezondheid en Zorginspectie.

Het referentiekader omschrijft de essentiële voorwaarden voor een kwalitatieve vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg, inclusief de bijzondere aandacht voor de personen met dementie en voor de mantelzorger(s) en de naasten van de bewoners. Zorginspectie zal een inspectieconcept uitwerken dat aansluit bij het referentiekader.