Referentiekader voor psychiatrische ziekenhuizen

Het referentiekader voor de audit van psychiatrische ziekenhuizen omvat de aandachtspunten voor de auditoren tijdens een audit. Het referentiekader is een flexibel en evoluerend instrument: op basis van nieuwe ervaringen van de auditoren in de ziekenhuizen en veranderingen in de wetgeving, wordt het referentiekader geactualiseerd. In het referentiekader worden volgende classificaties gebruikt en het omvat momenteel 3 onderdelen:Het bevat 3 onderdelen: