Referentiekader Centra Geestelijke Gezondheid

Het Referentiekader Centra Geestelijke Gezondheid is een document waarin de eisen en verwachtingen vanuit de overheid zijn opgelijst over de verwachte kwaliteit van zorg- of hulpverlening in het CGG. Het referentiekader vormt de basis voor de aansturing en handhaving van de CGG-sector door Zorg en Gezondheid en Zorginspectie.

pdf bestandReferentiekader voor centra geestelijke gezondheidszorg (202 kB)