Rapport over richtlijnen voor boekhouding van residentiële ouderenzorgvoorzieningen

  • 14 juni 2019

Universiteit Gent (Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit) heeft op vraag van Zorg en Gezondheid onderzoek gedaan naar verdere richtlijnen voor de implementatie van een analytische boekhouding bij de residentiële ouderenzorgvoorzieningen en dit met respect voor hun diversiteit in rechtsvormen. Financiële en bestuurlijke weerbaarheid en transparantie vormen immers een belangrijk actiepunt in het nieuwe decreet betreffende de woonzorg.

In het kader hiervan wordt de nood benadrukt aan een transparante, sectorspecifieke boekhouding met een leesbaar onderscheid tussen woon-, leef- en zorgkost. Een dergelijke transparante sectorspecifieke boekhouding moet bovendien zowel voor de Vlaamse overheid als voor de  voorzieningen zelf een meerwaarde betekenen en nuttige informatie aanleveren. De opzet van een analytische boekhouding en rapportering zien we als een middel om alvast de financiële transparantie te bewerkstelligen. Aan de hand van deze boekhouding kunnen de kosten en opbrengsten van de voorzieningen worden opgesplitst per activiteitencentrum en verkrijgt men binnen deze activiteitencentra ook meer inzicht in de samenstellende componenten van deze kosten en opbrengsten.

Naar het rapport over dit onderzoek