Raas

"RaaS" is een webtoepassing om tegemoetkomingen te berekenen en daarover gegevens uit te wisselen met:

Toegang krijgen tot RaaS gebeurt via het federale eHealth. Je moet inloggen met je elektronische identiteitskaart of een andere identificatiemethode zoals "itsme". Daarvoor moet u eerst instellen wie toegang mag hebben tot de toepassing.

RaaS voor ouderenzorgvoorzieningen

Ouderenzorgvoorzieningen moeten de webtoepassing Raas gebruiken voor de berekening van: 

 • de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf of een centrum voor dagverzorging met bijzondere erkenning;
 • de tegemoetkoming "vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan".

RaaS is een verderzetting van de RIZIV-webtoepassing die de ouderenzorgvoorzieningen vroeger al gebruikten, maar met enkele aanpassingen. Raadpleeg de handleiding over RaaS en ook de pdf bestandRaaS – extra info voor het indienen van gegevens voor de referentieperiode 2019/2020. (155 kB)

Medewerkers van de voorziening moeten inloggen via eHealth, bijvoorbeeld met hun elektronische identiteitskaart of via 'itsme'. Dat kan alleen nadat het toegangsbeheer correct is ingesteld.

Met vragen over het indienen van gegevens voor ouderenvoorzieningen in RaaS kan u contact opnemen via Raas@vlaanderen.be of 02 553 21 35 of 02 553 21 34.

RaaS voor psychiatrische verzorgingstehuizen

Psychiatrische verzorgingstehuizen moeten de webtoepassing Raas gebruiken voor de berekening van de tegemoetkoming "vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan".

RaaS is een verderzetting van de bestaande RIZIV-webtoepassing, maar met enkele aanpassingen. Raadpleeg de handleiding over RaaS.

Medewerkers van de voorziening moeten inloggen via eHealth, bijvoorbeeld met hun elektronische identiteitskaart. Dat kan alleen nadat het toegangsbeheer correct is ingesteld.

Vanaf 1 juli 2019 komen bepaalde contracttypes niet meer in aanmerking voor de compenserende financiering in het kader van de maatregel ‘vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan’.

Downloads

RaaS voor multidisciplinaire begeleidingsequipe voor palliatieve verzorging (MBE)

Multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging moeten de webtoepassing Raas gebruiken voor de berekening van de tegemoetkoming "vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan".

RaaS is een verderzetting van de bestaande RIZIV-webtoepassing, maar met een paar aanpassingen. Raadpleeg de handleiding over RaaS.

Medewerkers van de voorziening, zullen moeten inloggen via eHealth, bijvoorbeeld met hun elektronische identiteitskaart. Dat kan alleen nadat het toegangsbeheer correct is ingesteld

Vanaf 1 juli 2019 komen bepaalde contracttypes niet meer in aanmerking voor de compenserende financiering in het kader van de maatregel ‘vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan’.

Downloads

RaaS voor revalidatievoorzieningen

De meeste revalidatievoorzieningen moeten de webtoepassing Raas gebruiken voor de berekening van de tegemoetkoming "vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan".

RaaS is een verderzetting van de bestaande RIZIV-webtoepassing, maar met enkele aanpassingen. Raadpleeg de handleiding over RaaS.

Medewerkers van de voorziening moeten inloggen via eHealth, bijvoorbeeld met hun elektronische identiteitskaart. Dat kan alleen nadat het toegangsbeheer correct is ingesteld

Deze revalidatievoorzieningen moeten Raas NIET gebruiken: 

 • Ziekenhuis Inkendaal (77101835 )
 • Transmuraal Multiple Sclerose Team TMST (77102330 )
 • GAUZZ (77405109  )
 • Centrum Moeder-babyéénheid PZ Sint-Camillus (77450441)
 • Expertisecentrum voor ASS UZ Leuven Gasthuisberg (77460141)  
 • Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen Antwerpen (77460438)   
 • Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen UZ Gent (77460537)   
 • Referentiecentrum voor Autismespectrumstoornissen UZ Brussel (77460636 )
 • UZ Gent Centrum voor gehoor- en spraak revalidatie (95301510 )
 • UZ Gasthuisberg - Revalidatiecentrum voor Gehoor- en Spraakgestoorden (95308240)
 • Universitair Revalidatiecentrum voor Communicatiestoornissen UZA (95342189)
 • U.Z. Leuven Revalidatiecentrum voor slechtzienden - Stadscampus (96900426)
 • Centrum voor Visuele Revalidatie De Markgrave (96900624)
 • Centrum voor Visuele Revalidatie en Low-Vision UZ Gent (96900822)
 • Centrum voor Visuele Revalidatie Universitair Ziekenhuis Antwerpen (96900921)

Vanaf 1 juli 2019 komen bepaalde contracttypes niet meer in aanmerking voor de compenserende financiering in het kader van de maatregel ‘vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan’.

Downloads

Toegang tot RaaS via eHealth

Toegangsbeheer configureren

De toegang tot RaaS is beveiligd via het federale eHealth. Voor u toegang kan krijgen tot RaaS moet de beheersinstantie van een voorziening eerst instellen welke personen in hun voorziening toegang krijgen als beheerder of als gebruiker.

Doorloop de 6 stappen van het toegangsbeheer. Ouderenzorgvoorzieningen hebben normaal al een hoofdtoegangsbeheerder en een subafdeling gemaakt, en kunnen beginnen vanaf stap 4.

Inloggen met elektronische identiteitskaart of 'itsme'

Is het toegangsbeheer goed ingesteld, dan moet u inloggen in RaaS met uw elektronische identiteitskaart of 'itsme'.

Het kan gebeuren dat het inlogproces verstoord is. U kan hierover informatie vinden op https://www.status.ehealth.fgov.be/nl. Als het toch niet lukt om in te loggen, kan u contact opnemen met Eranova, de helpdesk van eHealth.

Van RIZIV naar Zorg en Gezondheid

De webtoepassing RaaS is een verderzetting van de webtoepassing van het RIZIV (en blijft bereikbaar via de website van het RIZIV). Vlaanderen neemt vanaf 2019 de dienstverlening over de financiering over. Zorg en Gezondheid zal daarom in het najaar 2018 de rol van het RIZIV overnemen, maar blijft grotendeels dezelfde webtoepassing gebruiken.