Psychiatrische ziekenhuizen: invullingsgraad en aanbodratio's ziekenhuisdiensten 2016

In dit deel van het aanbod van de psychiatrische ziekenhuizen vindt u de invulling van de theoretische programmatie en de aanbodratio's van een aantal diensten (bedden) per 1.000 inwoners. De kaarten en de cijfers kan u downloaden aan de rechterkant.

Invullingsgraad

In dit deel vindt u de invullingsgraad van de theoretische programmatie van een aantal ziekenhuisdiensten (bedden) per ziekenhuisregioindeling p38. Verder tonen de kaarten ook de spreiding van de ziekenhuiscampussen die dergelijke bedden aanbieden. Aan de rechterkant kan u de kaarten en tabellen downloaden.

A (dag en nacht)

Percentage invulling van de programmatie van de Abedden, ziekenhuisregioindeling p38, Vlaams Gewest, 2016

a (dag of nacht) T (dag en nacht)
Percentage invulling van de programmatie van de abedden, ziekenhuisregioindeling p38, Vlaams Gewest, 2016 Percentage invulling van de programmatie van de Tbedden, ziekenhuisregioindeling p38, Vlaams Gewest, 2016
SP PsyGer t (dag of nacht)
Percentage invulling van de programmatie van de SPpsygerbedden, ziekenhuisregioindeling p38, Vlaams Gewest, 2016 Percentage invulling van de programmatie van de tbedden, ziekenhuisregioindeling p38, Vlaams Gewest, 2016
  • A: dienst neuropsychiatrie voor observatie en behandeling van volwassen patiënten - dag en nacht
  • a: dienst neuropsychiatrie voor observatie en behandeling van volwassen patiënten - dag of nacht
  • T: dienst neuropsychiatrie voor behandeling van volwassen patiënten - dag en nacht
  • t: dienst neuropsychiatrie voor behandeling van volwassen patiënten - dag of nacht
  • SP PsyGer: gespecialiseerde dienst voor psychogeriatrische aandoeningen
Aanbodratio's

De aanbodratio's geven het aantal bedden per 1.000 inwoners weer voor de zorgregio-indeling Regionale Stad p14. Afhankelijk van het type dienst (bedden) is de noemer verschillend: Aa (alle inwoners); Kk(<15jaar); Tt (alle inwoners), Tg (>75+jaar); SP PsyGer (75+jaar).

Aa (dag en nacht / dag of nacht)

Aantal Aabedden per 1000 inwoners, zorgregioindeling Regionale Stad, Vlaams Gewest, 2016

Kk (dag en nacht / dag of nacht) Tt (dag en nacht / dag of nacht)
Aantal Kkbedden per 1000 inwoners jonger dan 15 jaar, zorgregioindeling Regionale Stad, Vlaams Gewest, 2016 Aantal Ttbedden per 1000 inwoners, zorgregioindeling Regionale Stad, Vlaams Gewest, 2016
SP PsyGer Tg
Aantal PsyGerbedden per 1000 inwoners ouder dan 75 jaar, zorgregioindeling Regionale Stad, Vlaams Gewest, 2016 Aantal Tgbedden per 1000 inwoners ouder dan 75 jaar, zorgregioindeling Regionale Stad, Vlaams Gewest, 2016
  • Aa: dienst neuropsychiatrie voor observatie en behandeling van volwassenen patiënten - (A) dag en nacht / (a) dag of nacht
  • Kk: dienst neuropsychiatrie voor kinderen - (K) dag en nacht / (k) dag of nacht
  • Tt: dienst neuropsychiatrie voor behandeling van volwassen patiënten - (T) dag en nacht / (t) dag of nacht
  • Tg: dienst neuropsychiatrie voor behandeling van geriatrie
  • SP PsyGer: gespecialiseerde dienst voor psychogeriatrische aandoeningen
Over de cijfers

Het gaat om de gemiddelde cijfers van de voorzieningen gemiddeld in 2016. De inwoners zijn het aantal op 01/01/2016.